W Polsce wspomniana sytuacja jest doskonale widoczna na rynku trzody chlewnej. Ostatnia redukcja stada loch, która dokonała się w naszym kraju i niechęć polskich hodowców do jego odtworzenia spowodowała większy niż we wcześniejszych latach napływ prosiąt z zagranicy do naszych tuczarni, głównie z Danii i Holandii.

Pochodzące stamtąd zwierzęta chętnie są wstawiane do polskich tuczarni ze względu na dobre wyniki w tuczu, które oprócz dobrej genetyki są w dużej mierze zdeterminowane odpowiednio zbilansowanym żywieniem.

Z myślą o tych tucznikach, firma EuRolPol stworzyła nowy produkt MPU-premiks Efekt T Mocny 2,5 proc. Duńczyk/Holender. Mieszanka charakteryzuje się wysokim zbilansowaniem tych składników pokarmowych, które w diecie trzody chlewnej mają bezpośrednie, duże przełożenie na mięsność i efektywność tuczu.