Grupa PKM Duda miała 15,5 mln zł zysku netto i 45,4 mln zł EBITDA po III kwartałach 2013 r. W analogicznym okresie 2012 r. Grupa odnotowała 2,7 mln zł straty na poziomie netto i 35,5 mln zł EBITDA. Przychody wyniosły 1 mld 413 mln zł wobec 1 mld 566 mln zł rok wcześniej.

III kwartał br. to dla PKM Duda SA kontynuacja nowej strategii w segmencie ubojowo -produkcyjnym. W miejsce maksymalizacji wolumenów sprzedaży Grupa skoncentrowała się na zyskowności oraz na zmianie polityki skupowej żywca, co w połączeniu z kolejnymi oszczędnościami kosztowymi - pozwoliło wypracować model działalności, który zapewnia Spółce stabilną rentowność nawet w niesprzyjających warunkach niskiego pogłowia trzody chlewnej, wysokich cen skupu żywca i malejącej konsumpcji mięsa wieprzowego.

Okres lipiec-wrzesień 2013 r. był trzecim kolejnym kwartałem zakończonym dodatnim wynikiem finansowym netto.

Narastająco po dziewięciu miesiącach 2013 r. Grupa zanotowała 15,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego w porównaniu ze stratą 2,7 mln zł przed rokiem przy skonsolidowanych przychodach wynoszących 1 mld 413 mln zł w stosunku do 1 mld 566 mln rok wcześniej spadek o 9,8 proc.

Wpływy z eksportu wyniosły 194,6 mln zł, czyli o 11,5 proc. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2012 r., co dało 13,8 proc. udział w przychodach ogółem (14 proc. przed rokiem). Skonsolidowany EBIT wyniósł 27,6 mln zł i był wyższy o 73,1 proc. od uzyskanego w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. kiedy Grupa wypracowała 15,95 mln zł zysku operacyjnego. EBIDTA za pierwsze trzy kwartały br. wyniosła 45,4 mln zł względem 35,5 mln rok wcześniej (wzrost o 28 proc.).

- Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego pokazaliśmy zyski w trzecim kwartale z rzędu. To dowodzi, że nowy model biznesowy funkcjonuje prawidłowo a nasza działalność odzyskała rentowność - komentuje Dariusz Formela, Prezes Zarządu PKM Duda SA.

Wyniki poszczególnych segmentów operacyjnych firmy PKM Duda SA przedstawiają się następująco:
Segment handlowy sprzedał w czasie III kwartałów 2013 r. 50,5 tys. ton towaru, podobną ilość do uzyskanej przed rokiem. Z tytułu sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych wypracował 883 mln zł przychodów, 13,1 mln zł zysku operacyjnego i 19,3 mln zł EBITDA.

Segmenty rolny zwierzęcy i rolny roślinny łącznie wypracowały w ciągu 9 miesięcy 2013 r. przychody zewnętrzne na poziomie 20,6 mln zł. Ich sumaryczny wynik operacyjny wyniósł 9,1 mln zł a EBITDA 13,3 mln zł.

Segment ubojowo-produkcyjny w III kwartale br. utrzymał rentowność odzyskaną pod koniec 2012 r. i wypracował dobre wyniki operacyjne. Nowe podejście do prowadzenia jego działalności odbiło się na niższych wolumenach uboju (w ciągu III kwartałów 2013 r. spółka ubiła 642,8 tys. sztuk wobec blisko 800 tys. przed rokiem), ale ostatecznie przełożyło się na poprawę wyników finansowych. Przychody segmentu po dziewięciu miesiącach wyniosły 503,5 mln zł, EBIT 5,6 mln zł, a EBITDA miała wartość 11 mln zł.