Programy dotyczące promocji mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i drobionego skierowane są na rynki krajów trzecich: Rosja, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz rynek wewnętrzny Unii Europejskiej: Polska, Republika Czeska, Litwa. Całkowity budżet 3-letnich kampanii wynosi ponad 7,9 mln euro.

Programy zostały złożone przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.