O wystąpieniu nowego ogniska choroby poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chorobę wykryto na terenie powiatu hajnowskiego w gospodarstwie utrzymującym 292 świnie. Znajduje się ono na obszarze objętym ograniczeniami, w którym obowiązują już zwiększone środki sanitarno – weterynaryjne w zakresie przemieszczania świń.

Na terenie gospodarstwa bezzwłocznie zostały podjęte działania mające na celu likwidację ogniska choroby.

"W związku z zaistniałą sytuacją na polecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela rozpoczął działania Zespół Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się  posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu  przewodniczy podsekretarz stanu Ewa Lech. Zadaniem Zespołu jest  stałe monitorowanie i koordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji zaangażowanych w zwalczanie ASF, na czele z Inspekcją Weterynaryjną" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jednocześnie Wojewoda Podlaski powołał sztab kryzysowy w ramach Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a Inspekcja Weterynaryjna oraz inne służby, na poziomie powiatu i województwa, wdrożyły odpowiednie procedury prawne w celu jak najszybszego zwalczenia ogniska choroby.

Jest to czwarty jak do tej pory potwierdzony przypadek występowania ASF w naszym kraju. Ostatnie ognisko choroby wykryto pod koniec stycznia 2015 roku na terenie powiatu białostockiego.