W myśl zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, opłata za wystawienie świadectwa zdrowia wzrosła z kilkunastu do ponad 100 zł. Obecnie podstawowa stawka za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym wynosić będzie 112,80 zł. W przypadku czynności trwających więcej niż 1 godzinę, za każde 15 minut pracy lekarzy weterynarii doliczona będzie kwota 14,10 zł.

Tabelka.jpg
Tabelka.jpg

Do tej pory cennik kształtował się następująco: kontrola podstawowa stawka za przeprowadzenie kontroli – w partii do 10 szt wynosiła 10 zł. Wraz z każdym kolejnym zwierzęciem doliczone były do tego niewielkie opłaty. Przykładowo kontrola partii 20 tuczników kosztowała 20 zł, ale partii 50 zwierząt –40 zł.

Poniżej publikujemy treść rozporządzenia.