Kilka dni temu branżą wstrząsnęły informacje o wykryciu ognisk wirusa ASF w hodowli w Niedoradzu w woj. lubuskim. Likwidacji poddano prawie 24 tys., utrzymywanych na świetnie bioasekurowanej fermie.

Jak czytamy w komunikacie Aleksandra Dargiewicza, prezesa POLPIG - szok był spowodowany faktem, że dotknięta została jedna z największych i uchodzących za najlepiej zabezpieczonych ferm w tej części kraju. W dodatku, do zarażenia doszło w marcu, który uchodził za jeden z bezpieczniejszych okresów, a rozpoznane symptomy choroby nie przypominały tych znanych wcześniej. Branża hodowlana zdaje sobie też sprawę, że aktywna walka z epidemią ASF będzie stanowiła teraz jeszcze większy problem związany z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa, jak: kwarantanna personelu, ograniczenia w poruszaniu się służb weterynaryjnych, trudności w organizacji polowań czy usuwania padłych sztuk. W dodatku już teraz budżet państwa obciążony jest skutkami pandemii CoVID 19.

Świadomość tych czynników spowodowała, że Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF  opracowało we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii zestaw nowych zasad dotyczących bioasekuracji.

Jak wyjaśnia prezes POLPIG - Wprowadzenie zasad jest dobrowolne, jednak hodowcy, którzy się na nie zdecydują i będą ich ściśle przestrzegali mogą odstąpić od wymogu pobierania próbek krwi od każdej wywożonej partii trzody. To spowoduje mniejsze obciążenie laboratoriów badających próbki krwi zwierząt oraz niższą częstotliwość wizyt zewnętrznych służb weterynaryjnych. Nowe zasady wpłyną także na zwiększenie dobrostanu zwierząt.

Poniżej, główne elementy nowych zasad:

·       wprowadzenie ogrodzenia chlewni, które stanowi zabezpieczenie przed dostępem zwierząt (dzikich, domowych, szkodników – gryzoni)

·       Podział obiektu na część brudną i czystą

·       zabezpieczenie okien i innych otworów, wlotów/wylotów przewodów i otworów wentylacyjnych siatką o oczkach uniemożliwiających dostęp gryzoniom i ptakom

·       zamknięty system magazynowania paszy

·       wydzielone kojce lub zamykane pomieszczenia dla zwierząt chorych

·       zabezpieczona odrębna odzież robocza

·       kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok padłych świń –zabezpieczone przed dostępem zwierząt (dzikich, domowych, szkodników – gryzoni i owadów)

·       personel – stała obsługa właścicielska lub najemna składa oświadczenia o braku kontaktu ze świniami poza miejscem wykonywania pracy

·       wprowadzony jest zakaz wnoszenia przez jakiekolwiek osoby wchodzące na teren fermy produktów pochodzenia zwierzęcego

·       zakaz skarmiania paszami wyprodukowanymi we własnym gospodarstwie z surowców, które nie były poddane kwarantannie w kontrolowanych przez fermę warunkach (min 30 dni zboże)

·       gospodarstwo posiada plan dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

·       sprzęt do obsługi świń, manipulacji przy paszy lub odchodach używany jest wyłącznie w danym gospodarstwie i odpowiednio w strefie czystej i brudnej

·       gospodarstwo posiada „Plan środków bezpieczeństwa biologicznego”.

Poniżej do pobrania pełen zakres wymogów bioasekuracji.