Ekspertka BNP Paribas Magdalena Kowalewska, powołując się na dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeciętna cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na początku września br. wyniosła 7,81 zł/kg, czyli o 11 proc. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 1 proc. więcej niż w analogicznym tygodniu przed rokiem.

Pierwsza połowa br. była okresem wzrostu cen żywca, które osiągnęły swój szczyt w czerwcu. Miesiące wakacyjne przyniosły jednak spadki cen. Od początku lipca do końca sierpnia przeciętna cena skupu żywca obniżyła się z 9,33 zł/kg do 7,81 zł/kg, czyli o 16 proc. - stwierdziła Kowalewska.

Zauważyła, że sytuacja na rynku krajowym w znacznym stopniu uzależniona jest od rynku unijnego, na którym podaż żywca oraz mięsa wieprzowego jest ograniczona. W okresie od stycznia do maja br. - wskazała ekspertka - przeciętnie produkcja wieprzowiny w UE zmniejszyła się o blisko 9 proc. Dodała, iż w tym samym okresie produkcja w Polsce zmniejszyła się o 6,5 proc. rdr.

Z drugiej strony obserwujemy również spadek popytu krajowego na mięso wieprzowe, co wynika głównie z presji inflacyjnej - zaznaczyła.

Kowalewska zwróciła uwagę, że w Polsce od wielu lat utrzymuje się ujemny bilans handlowy mięsem wieprzowym. W okresie styczeń-maj br. z Polski wyeksportowano 122,55 tys. ton mięsa wieprzowego, tj. o 19 proc. mniej w relacji rocznej. Jednocześnie import zmniejszył się o 15 proc. do 274,33 tys. ton. Oznacza to - przekazała specjalistka - iż deficyt w handlu wyniósł -151,78 tys. ton.

Wśród głównych odbiorców zagranicznych polskiej wieprzowiny można wymienić: Czechy, Wielką Brytanię, Słowację i Niemcy. Z kolei najwięcej wieprzowiny przyjechało do Polski z Danii, Niemiec, Belgii i Hiszpanii - poinformowała ekspertka.