Wnioski były przyjmowane w ramach "Nadzwyczajnego tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę". Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020 - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Warunki przyznawania wsparcia

O dofinansowanie mogli ubiegać się producenci rolni zajmujący się chowem lub hodowlą trzody chlewnej, jeżeli do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru (IRZ - Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt) co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. i do 18 stycznia 2023 r. poinformowali o oznakowaniu przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku.

Ponadto starający się o to wsparcie musiał spełniać przynajmniej jeden z warunków dotyczących prowadzenia działań prośrodowiskowych, np. zajmować się produkcją ekologiczną; wykonać inwestycję związaną z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach "Premii dla młodych rolników", "Restrukturyzacji małych gospodarstw" czy też "Modernizacji gospodarstw rolnych"; wytwarzać w gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła.

 

Wysokość dopłat dla producentów świń

Wysokość pomocy uzależniono od liczby oznakowanych zwierząt. Dofinansowanie w przypadku pojedynczego rolnika może wynieść od 2,4 tys. zł (w przypadku zgłoszenia 10-24 sztuk) do 70 tys. zł (gdy wniosek dotyczy co najmniej 600 świń).

Nabór rozpoczął się 18 stycznia i został wydłużony do 7 lutego 2023 r. Dokumenty były przyjmowane przez internet - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.