Do 18 marca br. można starać się o pomoc finansową w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. ws. ustanowienia tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

Jak wyjaśnia biuro prasowe MRiRW - W przypadku, gdy zwierzęta sprzedawane były przez rolników za pośrednictwem grupy producenckiej, należy wskazać, że zgodnie z przepisami § 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, wsparcie finansowe udzielane jest na wniosek producenta. W związku z tym, również w przypadku gdy producent świń będący członkiem grupy producenckiej, który zgodnie z przepisami ustawy dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) sprzedaje świnie z posiadanej siedziby stada zwierząt do tej grupy, ubiegając się o przedmiotową pomoc finansową powinien złożyć wniosek indywidualnie jako producent świń.

Od 18 lutego do 18 marca br. w OT ARR trwa nabór wniosków o nadzwyczajną, tymczasową pomoc w sektorach hodowlanych. Przypominamy, że w przypadku producentów świń wsparcie finansowe jest udzielane, jeżeli:

- według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt,
- w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń,
- w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni;
- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju (w omawianym przypadku będzie to sprzedaż za pośrednictwem grupy producenckiej) co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.