- Już pierwsze decyzje nowego rządu wskazują na to, że rozwój dużych - efektywnych gospodarstw w  kraju będzie dalej ograniczany, a należne im środki będą nadal przeznaczane na  program socjalny dla polskiej wsi – program, który de facto jest politycznym i finansowy bankrutem - opiniuje w swoim komunikacie KZP-PTCH.

Krajowe statystyki pod względem produkcji i handlu wieprzowiną są przerażające, w mijającym roku Polska zaimportowała ok. 1 mln ton w formie żywca i mięsa wieprzowego co w przeliczeniu na tuczniki oznacza import ok. 11 milionów sztuk.  Jak wylicza KZP-TCH:- Przyjmijmy, że średnia wielkość fermy w krajach, z których ten import został zrealizowany to 400 loch i produkcja ok. 10 000 tuczników rocznie. Oznacza to, że nasz kraj zakupił całość produkcji z ponad 1000 takich ferm w Unii. Oznacza to, że polscy konsumenci finansują pracę ponad 25 000 pracowników w tych fermach, a co najmniej taką samą liczbę w otoczeniu technicznym tych ferm.  Dlaczego te fermy i te miejsca pracy nie mogły powstać w naszym kraju, dla dobra polskiego rolnictwa oraz w trosce o polskiego konsumenta?  Potrzebą chwili jest polityczne rozliczenie ludzi, którzy są i byli odpowiedzialni za tą błędną politykę – czytamy w komunikacie.

Do niekorzystnych danych dla krajowego sektora wieprzowiny dochodzi wyłączenie dużych gospodarstw z jakiegokolwiek wsparcia do funkcjonowania na trudnym, europejskim rynku wieprzowiny. Tak naprawdę, tych gospodarstw, które jako jedyne są w stanie realnie konkurować z gospodarstwami z Niemiec, Danii czy Holandii.

KZP-PTCH jako przykład takiej polityki  przytacza m.in. obniżenie dopłat obszarowych dla dużych gospodarstw, wyłączenie gospodarstw o wielkości ekonomicznej większej niż 200 tys. euro ze wsparcia w nowym PROW, czy też patrząc na ostatnie rozwiązanie MRiRW o pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, które wyłącza z niej: producentów prosiąt, rolników prowadzących tucz świń, czy też większe gospodarstwa trzody chlewnej, co jednocześnie może stanowić zaburzenie konkurencji na krajowym rynku.

Zobacz pełne stanowisko KZP-PTCH w załączniku.