Dla producentów trzody chlewnej nakładanie stref na kolejne regiony kraju, w związku z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń, w praktyce często oznacza problemy ze sprzedażą zwierząt i automatycznie nieco niższą cenę ich skupu – przynajmniej w pierwszym okresie, po nałożeniu określonej strefy na dany obszar. Jak informują rolnicy, problemy handlowe zaczynają się już w chwili wprowadzenia strefy żółtej tzw. ochronnej. Czy zawsze niższa cena  skupu w takim regionie jest uzasadniona, skoro zakład mięsny i tak dostaje, zdrowe i pełnowartościowe zwierzęta? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W odpowiedzi dowiadujemy się, że - sygnały dotyczące różnych cen wieprzowiny na terenach ASF, będą uwzględniane w naszych działaniach prowadzonych na rynku mięsnym. Na tym etapie trudno odnieść się do oceny obniżania cen, ponieważ właśnie takie kwestie są wyjaśniane podczas prowadzonych przez nas działań. Na pewno są to informacje, które będziemy weryfikować. Zawsze każdą tego typu praktykę oceniamy pod kątem naruszeń związanych z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. Jeśli hodowcy chcieliby zawiadomić UOKiK o podejrzanych dzianiach na tym rynku na każdym z etapów sprzedaży - prosimy o przesłanie informacji i zawiadomienia do naszej delegatury w Bydgoszczy.

Dane kontaktowe:

e-mailem: przewaga@uokik.gov.pl
pisemnie pod adresem: Delegatura UOKiK w Bydgoszczy, ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz
telefonicznie: 52 345 56 44