Obowiązek zaopatrzenia wszystkich przesyłek świń w stosowne świadectwo, wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Zmiany opublikowano 27 października bieżącego roku.
W myśl nowych przepisów każdy transport trzody chlewnej (czy to pomiędzy gospodarstwami, czy między gospodarstwem a punktem skupu), będzie musiał posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, po uprzednim przeprowadzenia badania klinicznego świń. Badanie musi być wykonane nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierząt.
Dotychczas obowiązek posiadanie świadectw zdrowia dotyczył tylko wybranych przypadków przemieszczeń zwierząt, takich jak transport świń na targi, wystawy itd. Celem zmian jest ograniczenie ryzyka szerzenia się ASF na terenie kraju, w szczególności poprzez ukrócenie procederu nielegalnego obrotu zwierzętami.