Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowanie kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Standardowo rolnicy mogą liczyć na zwrot 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym w przypadku młodych rolników, i rolników wspólnie wnioskujących zwrot kosztów może sięgać 60 proc. Maksymalny zakres wsparcia może sięgnąć 900 tys. zł. w przypadku rolników inwestujących w produkcję prosiąt, oraz 500 tys. zł. w przypadku rolników inwestujących w produkcję mleka lub żywca wołowego.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają wartość ekonomiczną od 10 tys. do 250 tys. euro (w przypadku producentów prosiąt), lub od 10 tys. do 200 tys. euro (w przypadku producentów mleka lub żywca wołowego). Wyjątek stanowią osoby wspólnie wnioskujące, w przypadku których wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznych wszystkich gospodarstw musi być większa niż 15 tys. euro.

Inne wymagania, to odpowiednia powierzchnia gospodarstwa (od 1 do 300 ha), producent musi mieć także nadany numer identyfikacyjny w gospodarstwa i prowadzić w nim produkcję zwierzęcą lub roślinną.

Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Stosowne dokumenty można również składać za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Dokumenty można składać osobiście, lub przesłać pocztą. Wnioski można składać do 27 maja.