W gospodarstwie rolnym Niwa Trudowaja obwodu dniepropietrowskiego na Ukrainie dokonano odbioru 1467 sztuk trzody chlewnej pochodzących od duńskiej spółki hodowlanej Breeders of Denmark. Dzięki tej dostawie pogłowie trzody chlewnej w gospodarstwie zwiększyło się do ok. 3000 macior i knurów łącznie.

Wszystkie nowo odebrane zwierzęta dobrze zniosły podróż i właśnie przechodzą kwarantannę pod troskliwą opieką specjalistów duńskich i ukraińskich. W trakcie kwarantanny pobrane zostaną od zwierząt próbki krwi, które następnie, zgodnie z wymogami prawa ukraińskiego, zostaną poddane rutynowym badaniom sanitarnym. Odbiór ten stanowi zakończenie drugiego etapu dostawy zwierząt rozpłodowych do przekształconego i wyremontowanego kompleksu zabudowań do produkcji trzody chlewnej.

Do eksploatacji oddane zostały pomieszczenia przeznaczone do hodowli loch i knurów zarodowych wraz z laboratorium do sztucznej inseminacji. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt czołowych producentów urządzeń do sztucznego zapładniania zwierząt.

Pierwsza partia zwierząt, której dostawa została zrealizowana w kwietniu br., pomyślnie przeszła kwarantannę. Zwierzęta te przechodzą obecnie aklimatyzację, równolegle z którą prowadzone są prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury zapłodnienia zaplanowanej na trzecią dekadę czerwca. Cztery miesiące później w gospodarstwie powinny się pojawić pierwsze prosięta.
Również przed terminem oddane zostały do eksploatacji izolatki dla loch prośnych.

W kompleksie w dalszym ciągu prowadzone są intensywnie prace budowlano-wykończeniowe w ramach przygotowań do przyjęcia zwierząt w ramach trzeciego etapu dostawy.

KSG Agro to spółka, której model funkcjonowania cechuje pionowa integracja i prowadzenie działalności niemal we wszystkich segmentach rynku rolnego, w tym w produkcji, magazynowaniu, przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych.