System wentylacji należy do kluczowych elementów infrastruktury produkcyjnej, warunkujących utrzymanie właściwego środowiska chowu z zachowaniem standardów komfortu bytowego, co pozwala na uzyskanie odpowiedniego statusu zdrowotnego stada i tym samym wysokiej jego produkcyjności. Rynek oferuje obecnie bardzo liczne rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji, różniące się efektywnością wymiany powietrza, kosztami instalacji, kosztami bieżącego użytkowania, a także dodatkowymi funkcjonalnościami, jak np. zwiększony efekt ochładzania latem, lub oszczędność ciepła w zimie. Najpopularniejszym, pomimo pewnych wad, jest system tzw. wentylacji wywiewnej, w którym wentylatory wyciągając zużyte powietrze generują wewnątrz pomieszczenia podciśnienie, które automatycznie zasysa świeże powietrze przez otwory wlotowe.

Najważniejszym dla efektywności tego systemu jest rozmieszczenie i technologia wlotów. Najczęściej rozmieszczane są one równomiernie wzdłuż ścian budynku na znacznej wysokości tak, aby powietrze kierowane było na strop, po którym może się intensywnie przemieszczać. Zdarzają się jednak nierzadko lokalizacje błędne, np. w postaci otworów pod oknami, co generuje przeciągi i ogranicza w istotny sposób rozprowadzanie powietrza wewnątrz budynku, wymuszając tym samym stosowanie technologii wspomagających w postaci np. mieszaczy powietrza. Generuje to dodatkowe nakłady inwestycyjne oraz podnosi koszty energii elektrycznej na działanie wentylacji. W tej sytuacji wydaje się, że radykalna zmiana systemu w długim okresie czasu jest bardziej opłacalna niż bieżące próby jego wspomagania dodatkowymi elementami. A jeśli radykalna zmiana to warto rozważyć zastosowanie rozwiązań nowoczesnych o jeszcze większej efektywności, jak np. wentylacja dyfuzyjna. Polega ona również na wprowadzeniu powietrza wysoko w strefie podstropowej, tyle, że pomieszczenie jest dodatkowo wyposażone w perforowany sufit podwieszany. Dzięki specjalnemu kształtowi otworów ogrzane powietrze z przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem jest zasysane do środka pomieszczenia jednocześnie na całej powierzchni. Poprawia to nie tylko efektywność wymiany i rozprowadzania, ale też generuje oszczędności na ogrzewaniu w zimie. Zastosowanie dodatkowego bufora cieplnego w postaci przestrzeni pomiędzy ścianami może też dawać efekt ochładzający w lecie.

Nowinek technicznych na rynku jest dużo, jednak najważniejsze jest to aby pamiętać, że nawet starego typu systemy mogą być efektywne, jeżeli są właściwie zaprojektowane i sterowane, a przede wszystkim na bieżąco kontrolowane z punktu widzenia sprawności urządzeń i utrzymywanych parametrów klimatu pomieszczeń produkcyjnych.

 Tekst powstał przy współpracy z firmą "SOKOŁÓW" S.A.