Zalecenia wskazują na comiesięczne czyszczenie odpowietrznika zbiornika mieszającego paszę, tak aby utrzymać wysoki poziom higieny. 

Odpowietrznik, który może być czyszczony zarówno automatycznie poprzez przepłukiwanie wodą ale też i ręcznie poprzez odkręcenie bocznej rury umożliwia usuwanie zanieczyszczeń. Te, kumulują się podczas zadawania poszczególnych komponentów do zbiornika mieszającego właściwą mieszankę paszową.

Odpowietrznik ma też zawór który umożliwia przepłukiwanie rury wodą.

W trakcie zasypywania do miksera komponentów suchych pył, który unosi się do góry jest zatrzymywany w bocznej rurze odpowietrznika. Dzięki temu kuchnia paszowa jest czystsza i mniej zapylona, bo powietrze wychodzące na zewnątrz jest filtrowane.

Użytkowanie odpowietrznika, jego ręczne czyszczenie, jest w pełni bezpieczne i nie stwarza zagrożenia dla osoby obsługującej.