Wczoraj, w mediach społecznościowych pojawiła się nieoficjalna informacja o podejrzeniu wystąpienia ogniska ASF w stadzie świń, utrzymywanego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Niestety, dzisiaj już wiemy, że podejrzenie się potwierdziło. 

Z informacji uzyskanych przez redakcję Farmera, wynika, że wczoraj (16.05.19r.) od zwierząt zostały pobrane próbki krwi do badań, w celu wykluczenia lub potwierdzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w stadzie. 

Analiza materiału została przeprowadzona w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - PIB w Puławach. Wynik był pozytywny, co jednocześnie oznacza, że stado będzie musiało być zlikwidowane, a na danym terenie zostanie wyznaczony obszar zapowietrzony i zagrożony, zostanie również wprowadzona tzw. strefa niebieska – najbardziej rygorystyczna pod względem nakazów i zakazów w związku z chowem, ubojem i przemieszczaniem świń.

Początkowo informacje o liczebności stada wskazywały na ok. 1000 świń, dzisiaj już wiemy, że dane były niedoszacowane, a stado jest większe i liczy ok. 1800 świń, utrzymywanych w cyklu zamkniętym.

Trwa organizacja prac w ognisku związana z przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego jak i rozpoczęciem likwidacji stada. Na razie, nie ma żadnych oficjalnych podejrzeń co do wskazania wektora przeniesienia wirusa do stada.

W najbliższym czasie, w okolicznych gospodarstwach trzody chlewnej zostanie przeprowadzona perlustracja stad.  

Jak dowiadujemy się od służb weterynaryjnych, w niewielkich odległościach od ogniska znajdują się duże stada trzody chlewnej. Na razie nie ma informacji o tym, by do prac przy likwidacji ogniska i perlustracji gospodarstw mieli być angażowani inspektorzy weterynarii z innych powiatów, czy też województw.

Jest to drugie ognisko ASF w tym roku, poprzednie wystąpiło 29 stycznia, również w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie stado liczyło 67 świń. Od początku występowania ASF w Polsce, czyli od 2014 r., jest to 215. ognisko.

Liczba ognisk notowana w polskich gospodarstwach potwierdza, że ASF wydaje się wyjątkowo trudny do opanowania w okresie letnim. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 r. wystąpiły 3 ogniska, w lutym jedno, w maju - 4 ogniska, w czerwcu - 34 ogniska, w lipcu - 36, w sierpniu - 27, a już we wrześniu tylko 4.