Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 5 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 22 czerwca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Jak wskazuje komunikat GLW - Ognisko ASF nr 5 w 2020 r. zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 23 świnie (10 warchlaków, 11 tuczników i 2 lochy), położonym w miejscowości Dalków, w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim, w województwie dolnośląskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami (cześć II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE).

Jest to już kolejne województwo dotknięte ASF w stadzie świń, co będzie skutkowało następną, niebieską strefą ASF w zachodniej części Polski. Ostatnie komunikaty GIW w zakresie występowania ASF wśród dzików potwierdzają bliską lokalizację przypadków w sąsiedztwie tego gospodarstwa (ok. 3 km). Choroba była zdiagnozowana u dzików: odstrzelonego, zabitego w wyniku wypadku komunikacyjnego, a w dalszej odległości od stada u zwierząt padłych. To jedynie potwierdza jak niezbędny i szybko przeprowadzony powinien być odstrzał dzików w tamtych regionach, prowadzony wyprzedzająco, ponieważ choroba zaczyna już zataczać coraz większy okręg. W takiej sytuacji, przy znaczącym natężeniu wirusa w środowisku, drobne stada świń wydają się być bez szans w walce z chorobą.

W miejscu ostatniego ogniska, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.