Koszt ogrzania chlewni stanowi jeden z większych nakładów związanych z chowem świń. O ile w tuczarni czy sektorze dla loch prośnych często nie jest ono konieczne, praktycznie każda porodówka czy odchowalnia musi być wyposażona w taki system. Prosięta i warchlaki wykazują bowiem bardzo wysokie wymagania cieplne, a zbyt niskie temperatury panujące w pomieszczeniach stwarzają ryzyko pogorszenia kondycji zdrowotnej i wzrostu odsetka upadków wśród młodych zwierząt. Pewna część ciepła zawsze jednak jest marnowana: pomieszczenia dla świń muszą przecież być wentylowane, tak aby usunąć z atmosfery nadmiar pary wodnej i szkodliwych gazów.

System rekuperacji powietrza oferowany przez firmę Wesstron pozwala odzyskać ponad połowę ciepła usuwanego z obiektu wraz z zużytym powietrzem. Rekuperator składa się z komina wyciągowego, w którym zamontowany jest wymiennik ciepła. Zużyte powietrze przekazuje część energii cieplnej świeżemu powietrzu, na skutek czego jest ono podgrzewane. Duża powierzchnia wymiennika ciepła zapewnia wysoką sprawność urządzenia.

Nad pracą całego systemu czuwa sterownik, mogący współpracować z komputerem klimatycznym. Dzięki jego zastosowaniu poziom pracy rekuperatora może być automatycznie dostosowany do temperatury panującej wewnątrz i na zewnątrz obiektu, a także do różnicy ciśnień.