Okres następujący tuż po odsadzeniu prosiąt, to czas gdy potrzeby cieplne zwierząt ponownie wzrastają. O ile bowiem dla starszych osesków wymagana jest temperatura powietrza wynosząca około 24°C, to po odsadzeniu, za optimum termiczne uważa się 30 - 32°C. Bierze się to z faktu, że w wyniku zmiany otoczenia prosięta narażone są na działanie wielu czynników stresowych, i zbyt niska temperatura może dodatkowo pogorszyć funkcjonowanie ich układu odpornościowego. Stąd prosta już droga do wystąpienia biegunek.

Sposobem na utrzymanie pożądanej temperatury, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, jest ogrzewanie strefowe proponowane przez firmę Big Dutchman. Ideą systemu, jest wydzielenie w kojcu strefy legowiskowej, gdzie zwierzęta spędzają większość czasu, i gdzie panuje temperatura, zbliżona do optymalnej. W pozostałej części kojca temperatura niższa jest o kilka stopni Celsjusza.

Strefa legowiskowa od góry ograniczona jest specjalną płytą osłonową. Z przodu płyty znajduje się zagięcie długości około 20 cm, które ogranicza przepływ ogrzanego powietrza na zewnątrz strefy. Źródłem ciepła, jest umieszczona pod zadaszeniem rura „twin” zasilana ciepłą wodą pochodzącą z instalacji centralnego ogrzewania. Rura wykonana jest z aluminium, co gwarantuje doskonałe oddawanie ciepła, a powłoka antykorozyjna zapewnia jej trwałość w kontakcie z obecnym w powietrzu amoniakiem. Gładka powierzchnia rury zapewnia łatwe utrzymanie czystości, a jej kształt sprawia że zajmuje niewiele miejsca. Nad zachowaniem właściwej temperatury czuwa oczywiście komputer klimatyczny. Powierzchnia legowiska powinna wynosić około 0,11 m2 na każde prosię.

Temperatura panująca poza strefą legowiskową powinna być oczywiście niższa – da nam to możliwość ograniczenia kosztów ogrzewania. Pamiętajmy jednak by w pomieszczeniu nie było zbyt zimno – wówczas prosięta mogą niechętnie opuszczać legowisko, co odbije się na zmniejszonym spożyciu paszy, a co za tym idzie wolniejszym wzroście. Różnica temperatur pomiędzy legowiskiem, a pozostałą częścią pomieszczenia nie powinna być wyższa niż 6°C.