Odstrzał sanitarny dzików jest jednym z działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Decyzja o odstrzale dzików z terenów przylegających do granicy z Białorusią, Ukrainą i Obwodem Kaliningradzkim weszła w życie 19 lutego b.r. . Założeniem programu, jest ograniczenie zagęszczenia dzików do poziomu 0,5 osobnika na km2 , na terenie każdego obwodu łowieckiego, na terenie którego prowadzony jest odstrzał.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel nie jest zadowolony z dotychczasowych efektów odstrzału sanitarnego. Na chwilę obecną udało się zrealizować mniej niż 50 proc. planowanego odstrzału. Dlatego też w resorcie rolnictwa opracowano projekt zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotyczących odstrzale sanitarnym. Głównym założeniem opracowanych zmian będzie doprecyzowanie przepisów dotyczących odstrzału sanitarnego, które pozwolą w przyszłości uniknąć problemów jakie obecnie napotyka Inspekcja weterynaryjna w ramach zwalczania ASF u dzików.

Jak czytamy w komunikacie resortu rolnictwa, główne projekt zmian obejmuje nałożenie obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego dzików bezpośrednio na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Pozwoli to wykluczyć konieczność podpisywania umów pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii a dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich. Planuje się także, że uchylanie się od obowiązku przeprowadzenia odstrzału sanitarnego będzie podlegało karze aresztu, ograniczenia wolności lub karze grzywny.

Projekt ustawy proponuje również wprowadzenie nakazu:

 - wykładania na określonym obszarze mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych;
podjęcia na przejściach granicznych określonych działań lub zastosowania

- określonego sprzętu, urządzeń, materiałów przez zarządzających przejściami granicznymi;
- zastosowanie podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji lub przetwarzania produktów lub pasz określonej technologii

 W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się chorób zakaźnych zwierząt planowane jest rozszerzenie zapisów dotyczących możliwości ograniczenia przemieszczania lub obrotu paszami na określonym obszarze, a także wprowadzania całkowitego zakazu przemieszczania lub obrotu – czytamy w komunikacie ministerstwa