Obecność much w obiektach dla trzody chlewnej potrafi znacząco uprzykrzyć życie zarówno samym zwierzętom, jak i osobom pracującym w chlewni. Uciążliwe owady nie tylko niepokoją zwierzęta, ale mogą być również wektorem chorób. Mowa tu między innymi o dyzenterii czy kolibakteriozie świń. Ostatnie doniesienia duńskich naukowców wskazują nawet, że muchy mogą być jednym z wektorów wirusa afrykańskiego pomoru świń. Bardzo szkodliwe są przypadki wystąpienia tzw. muszycy. Mają one miejsce w sytuacji gdy powierzchnia skóry świń zostaje uszkodzona. W takiej sytuacji owady mogą składać w tkankach zwierzęcia jaja. W konsekwencji nawet z niewielkiego zranienia może powstać rozległa, trudno gojąca się rana.

W obiektach dla trzody chlewnej muchy są powszechnym problemem przez cały rok, niemniej w okresie zimowym ich populacja ulega pewnej redukcji. Dlatego chcąc zabezpieczyć nasze obiekty przed nalotem owadów, już teraz warto pamiętać o walce z nimi. Wraz z nadejściem ciepłych dni muchy zaczną w szybkim tempie się rozmnażać, co gorsza znaczna część z dostępnych na rynku insektycydów jest nieskuteczna przy wysokich temperaturach otoczenia.

Tradycyjnym sposobem zwalczania owadów w obiektach inwentarskich jest stosowanie wspomnianych wyżej preparatów owadobójczych. Pozwalają one na skuteczne wyeliminowanie szkodników, mają jednak również swoje ograniczenia. Wiele preparatów stosować można tylko po uprzednim wyprowadzeniu zwierząt. Wykorzystajmy za tym do tego celu przerwę pomiędzy poszczególnymi cyklami produkcyjnymi. Opryskiwać należy powierzchnie znajdujące się poza zasięgiem zwierząt (powierzchnia ścian od wysokości nie mniejszej niż 1 metr), przed opryskiem należy również starannie zabezpieczyć poidła, oraz automaty paszowe. Opryskiwane powierzchnie muszą być starannie oczyszczone z powstającego podczas produkcji pyłu – w przeciwnym razie zwalczanie owadów może nie być skuteczne.

Na rynku dostępne są również preparaty, które stosować można w obecności zwierząt – zasady ich stosowania są jednak takie same jak w przypadku opisanych wyżej produktów – należy do minimum ograniczyć ryzyko kontaktu zwierzęcia z roztworem insektycydu.

Chemiczne zwalczanie much jest nieodzowne w przypadku masowej obecności owadów w obiekcie. Dużo prościej i taniej jest jednak nie dopuścić do gwałtownego namnożenia ich populacji. O najważniejszych zasadach profilaktyki występowania much w chlewni napiszemy już wkrótce.

Tymczasem pamiętajmy o wykonaniu rutynowej dezynsekcji pomieszczeń: jeżeli nie dokonamy jej teraz, w późniejszym okresie skuteczna redukcja populacji much będzie znacznie trudniejsza.