Komisja obniżyła prognozowaną cenę, gdyż jeszcze we wrześniu oceniała, że cena ta wyniesie 177 EUR/100 kg. Być może powodem obniżenia prognozowanej ceny jest możliwość wystąpienia bardzo głębokiego spadku eksportu do krajów trzecich, gdyż Komisja przewiduje, że produkcja trzody obniży się w tym okresie o 2,6 proc.

W okresie od stycznia do sierpnia eksport żywca i mięsa wieprzowego do krajów trzecich zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 13 tys. ton.

Biorąc jednak pod uwagę, że według Komisji Europejskiej w całym 2013 r. eksport ten może obniżyć się o 79 tys. ton staje się to realne.

Tym bardziej, że największy dotychczasowy spadek eksportu dotyczył Korei Południowej, w której rząd czyni starania o ograniczenie importu.

Jeśli prognozowana przez Komisję cena okazałaby się więc prawdziwa, to cena w Polsce w IV kwartale mogłaby wynieść około 5,60 zł/kg (przy kursie złotego względem euro wynoszącym 4,25) i być zaledwie zbliżona do ceny ubiegłorocznej.

Taka sytuacja niewątpliwie pogorszyłaby opłacalność chowu trzody i nadal nie skłaniała ich do jego rozwoju.