Rolnicy, którzy zdecydowali się wdrożyć w swoich gospodarstwach program bioasekuracji mogą ubiegać się włącznie do 10 listopada br. w ARiMR o udzielnie pomocy finansowej na jego wdrażanie. Pomoc taka skierowana jest do producentów rolnych utrzymujących w 2015 roku powyżej 50 sztuk świń w gospodarstwach położonych na obszarze województwa podlaskiego, w 4 powiatach objętych programem.

Są to tereny:

- pow. sejneńskiego, w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny;
- pow. augustowskiego, w gminach Lipsk i Płaska;
- pow. białostockiego, w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo;
- pow. sokólskiego w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Zainteresowani taką pomocą mogą składać wnioski w  biurach powiatowych ARiMR do 10 listopada 2015 r.

Wsparcie to ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i można w ramach niego otrzymać refundację 50 proc. wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.