Tzw. nowe wymogi bioasekuracji tak naprawdę obowiązują już od kwietnia, do końca października wyznaczono jednak okres przejściowy, w którym posiadacze stad będą mieli czas na dostosowanie swoich gospodarstw do nowych zaleceń. Czas ten właśnie się kończy. Szerzej na temat nowych wymogów i konsekwencji niedostosowania się do nich pisaliśmy tutaj:

O poważne potraktowanie nowych zaleceń apeluje również KZP-PTCh "POLPIG". W komunikacie związku czytamy: 

"Brak możliwości przemieszczania świń po pierwszym listopada br. poza strefy ASF może oznaczać dla hodowców bez zatwierdzonego PBB znaczny spadek cen skupu, a dla ubojni zlokalizowanych poza strefami problem z dostępem do surowca"

Związek zaapelował również do zakładów mięsnych i firm transportowych, o przekazanie rolnikom wytycznych GLW, oraz wzorów planu bezpieczeństwa biologicznego. 

Kogo obowiązuje plan bezpieczeństwa biologicznego?

Przypominamy, że wymóg opracowania dokumentu dotyczy gospodarstw zlokalizowanych w strefach ASF, które produkowane przez siebie zwierzęta zamierzają transportować poza strefę. Nie dotyczy on gospodarstw produkujących na własne potrzeby, oraz na potrzeby lokalnych rzeźni. 

Ze względu na stale trwający nabór wniosków na refundację kosztów ogrodzenia, jego posiadanie na razie nie będzie egzekwowane przez Inspekcję Weterynaryjną. 

Więcej na temat ASF rozmawiać będziemy 3 listopada podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie! Już dziś zgłoś swój udział w wydarzeniu!