Plan Bezpieczeństwa Biologicznego dotyczy gospodarstw, które chcą przemieszczać świnie poza strefy ASF II (różową) i III (czerwoną), w których zostały wyprodukowane. Jeżeli zwierzęta są sprzedawane lokalnie, w obrębie strefy lub wykorzystywane na użytek własny, to wówczas dokument nie jest wymagany. Natomiast gospodarstwa znajdujące się w strefie I (niebieskiej) nie będą musiały opracować planu, jeśli nie sprzedają świń lub pochodzącego z nich mięsa poza granice kraju. Ten, powiedzmy nowy element bioasekuracji został wprowadzony na bazie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które weszło w życie już 22 kwietnia 2021 r. W momencie opublikowania przepisów strona polska, patrząc na branżę chowu i hodowli świń nie była przygotowana, a co więcej doinformowana o nowych wymogach. Dlatego też od początku związki branżowe alarmowały, że natychmiastowe wejście w życie przepisów będzie skutkowało paraliżem w handlu trzodą chlewną, zastojami w zakładach mięsnych, a także mocnym rozwarstwieniem cen skupu w trefie i poza strefą. Obszary w strefach, gdzie plany nie zostały wprowadzone mogłyby zostać z nadmiarem zwierząt, natomiast handel poza strefą mógłby być sztucznie podbudowany rosnącą ceną, która wynikałaby ze sztucznego niedoboru zwierząt.

Minister Kowalczyk przestrzega przed niedopełnieniem formalności

- Bez zatwierdzonych planów weterynaria nie będzie wydawała zgód na przemieszczenie zwierząt poza strefę - mówił na spotkaniu z rolnikami Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa.

Dodał też, że w tym miesiącu jest prowadzona zmasowana akcja informacyjna przez Inspekcję Weterynaryjną, ośrodki doradztwa ale i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które to mobilizują i informują rolników, których ten wymóg dotyczy.

Wdrożenie Planu Bezpieczeństwa Biologicznego - odłożone w czasie

Brak przygotowania i deficyt informacji wiosną spowodował, że koniecznością było odłożenie w czasie weryfikacji przez służby weterynaryjne wdrożenia nowych elementów bioasekuracji w gospodarstwach. Czas na przygotowanie wyznaczono na koniec października br., czyli po sześciu miesiącach, od wprowadzenia nowego prawa.

Pod koniec października poinformowano, że ostateczny termin na wdrożenie planu został wydłużony o kolejny miesiąc, czyli do końca listopada br.