Myśląc o właściwym mikroklimacie chlewni jako pierwsze nasuwają się zazwyczaj skojarzenia na temat  zachowania odpowiedniej temperatury, wilgotności powietrza, czy koncentracji odorów. Pamiętajmy jednak, że oprócz wyżej wymienionych czynników także odpowiednie oświetlenie pomieszczeń jest bardzo ważnym czynnikiem mikroklimatycznym wpływającym zarówno na dobrostan utrzymywanych przez nas zwierząt, jak i osiągane wyniki produkcyjne. Odpowiednie oświetlenie pomieszczeń pełni ważną rolę w chowie wszystkich grup trzody, jednak szczególnie istotne jest w pomieszczeniach dla loch. Zbyt krótki czas trwania dnia świetlnego lub niewystarczające natężenie światła może pogorszyć wyniki rozrodu. Niedobór światła prowadzi do rozregulowania cyklu płciowego, co skutkuje zaburzeniami wystąpienia rui i pogorszeniem skuteczności krycia. Dodatkowo w ciemnych pomieszczeniach z większą dozą prawdopodobieństwa może dojść do przypadków przygniecenia prosiąt przez lochę. W przypadku pomieszczeń dla warchlaków i tuczników niedostateczne oświetlenie może zmniejszać pobranie paszy co bezpośrednio przekłada się na wyniki tuczu. Naturalne oświetlenie jest niezbędne do syntezy witaminy D3 w organizmie zwierzęcym, co ważne jest szczególnie u zwierząt młodych. Witamina ta odpowiada bowiem za prawidłową mineralizację kośćca, a co za tym idzie nadaje mu wytrzymałość mechaniczną. Światło słoneczne stymuluje także rozwój organizmu młodych zwierząt. Prawidłowe oświetlenie jest także niezbędne do prawidłowej pracy obsługi. W zbyt ciemnych pomieszczeniach utrudniona – a niekiedy niemożliwa jest obserwacja zwierząt, co może powodować zbyt późne rozpoznanie stanów chorobowych w stadzie.

O ile kategorycznie zabronione jest przetrzymywanie zwierząt w stałej ciemności, nie należy również utrzymywać świń w  obiektach stale oświetlonych. Zbyt długi czas oświetlania, lub zbyt wysokie natężenie światła sprzyja przypadkom agresji wśród zwierząt.

W myśl obecnych przepisów świnie muszą przebywać w pomieszczeniach oświetlonych minimum 8 godzin na dobę, a natężenie światła musi być wyższe niż 40 luksów. Można wykorzystać zarówno światło słoneczne, jak i sztuczne, pamiętać należy jednak o przestrzeganiu podstawowych zasad.

W przypadku oświetlenia słonecznego niezbędne jest zachowanie odpowiedniego stosunku powierzchni okiennej do powierzchni pomieszczenia. Musi on wynosić 1:15 (tzn. 1 m2 okna na 15 1 m2  podłogi) w pomieszczeniach dla loch luźnych, prośnych i karmiących, 1:18 w pomieszczeniach dla warchlaków i 1:25 w tuczarniach. Jeżeli w oknach zastosowano szyby o szkle matowym, stosunek ten jest o 50 proc. wyższy. Zadbajmy o właściwą czystość okien. W chlewniach ściołowych a także w budynkach dla trzody żywionej paszą suchą występuje zazwyczaj silne zapylenia powietrza. Kurz osadzający się na powierzchni szyby ogranicza przenikalność światła słonecznego co odbija się na gorszym oświetleniu pomieszczenia.

W przypadku zastosowania oświetlenia sztucznego, natężenie światła powinno wynosić 100 lx w pomieszczeniach dla loch i 50 lx w obiektach dla tuczników i warchlaków. Aby oświetlenie było równomierne niezbędny jest właściwy montaż lamp. Lampy powinny znajdować się w odległości od siebie wynoszącej 150 – 180 proc wysokości ich montażu. Pamiętajmy że w pomieszczeniach dla trzody panuje często wysoka wilgotność, stosować więc należy oprawy o hermetycznej konstrukcji. Wydłuża to trwałość lamp i ogranicza ryzyko pożaru. Podobnie jak w przypadku okien dbajmy także o czystość opraw, tak aby w pełni wykorzystać światło emitowane przez żarówkę czy świetlówkę.