W ramach prac Głównego Inspektoratu Weterynarii, najbliższe plany zdobywania rynków eksportowych  skupiają się na krajach: azjatyckich, południowej Europy i Afryki południowej.  

W tym zakresie negocjowane są różne grupy produktów, są to głównie produkty pochodzenia zwierzęcego ale również pasze.

- Główne cele do końca roku, to na pewno próba otworzenia rynków azjatyckich na wieprzowinę, w tym Japonii, Korei Południowej i Chin. W tych krajach mięso wieprzowe jest coraz bardziej pożądane i poszukiwane. Ciekawym kierunkiem, który jest również badany pod względem zbytu tego gatunku mięsa, to Meksyk – tłumaczył Marek Pirsztuk.

Drugim, bardzo ważnym kierunkiem pod względem wysyłki mięsa wołowego, drobiowego i mleka są kraje arabskie i Afryki południowej. – Już w okresie jesiennym spodziewamy się wizyt tamtejszych służb weterynaryjnych w naszym kraju.

Z kolei, Krzysztof Jażdżewski Z-ca GLW zwrócił szczególną uwagę, że -  istotnym elementem jest nie tylko zdobywanie rynków ale ich rozszerzanie, na poszczególne partie i kategorie produktowe ale też pod względem liczby zakładów, które eksportują na dane rynki. Dobrym przykładem jest zapowiedziana wizyta chińskich inspektorów w sektorze drobiowym, która ma na celu rozszerzenie liczby zakładów eksportujących na tamten rynek.