W okresie niskich temperatur z jakim mamy do czynienia w ostatnich tygodniach, podawanie zwierzętom letniej wody do picia jest często stosowaną praktyką. Nie mniej jednak nie można zapominać o tym że prosięta, zwłaszcza w pierwszych dniach życia, muszą otrzymywać do picia ciepłą wodę niezależnie od pory roku.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów dobrostanu, prosięta powinny mieć możliwość pobierania wody już w pierwszej dobie życia. Siara i mleko nie pokrywają bowiem całkowitego zapotrzebowania młodych organizmów na płyny. Dodatkowo wysoka koncentracja składników odżywczych jaką charakteryzuje się siara sprawia, że prosięta już w pierwszych godzinach życia mogą odczuwać pragnienie. Nie mniej jednak nie jest obojętne, jaką temperaturę będzie miała podawana oseskom woda. Szczególnie istotne znaczenie ma to w pierwszych dniach życia prosiąt.

Kilkudniowe prosięta mają niewykształcony jeszcze mechanizm termoregulacji, przez co spożycie zimnych płynów może prowadzić do wychłodzenia organizmu, kończącego się niekiedy śmiercią zwierząt. W pierwszych dniach życia temperatura podawanej prosiętom wody powinna wynosić około 30 st. C, czyli tyle ile temperatura otoczenia. To samo tyczy się wszelkiego rodzaju preparatów mlekozastępczych służących dokarmianiu osesków – o ile producent preparatu nie zalecił inaczej.

Oczywiście w kolejnych dniach życia temperaturę wody należy stopniowo obniżać, podobnie jak ma to miejsce w przypadku temperatur na porodówkach. Na etapie odsadzenia, temperatura wody podawanej prosiętom powinna wynosić 12 – 15 st. C. Pamiętajmy, że do wyżej wymienionych zaleceń stosować należy się niezależnie od warunków atmosferycznych, czy temperatur panujących na porodówce. Nawet przy optymalnym mikroklimacie zalecane jest podawanie prosiętom ciepłych płynów.