Decyzja o wstrzymaniu importu dotyczy żywych świń, produktów odzwierzęcych pochodzących ze świń oraz materiału genetycznego świń pochodzących z krajów, w których występuje afrykański pomór świń. Dodatkowo, jako środek zapobiegawczy tamtejsze służby weterynaryjne wydały rezolucją mówiącą o tymczasowym zawieszeniu listy zakładów zatwierdzonych do eksportu mięsa i produktów wieprzowych pochodzących z Polski i Belgii.

Panamy trudno szukać na liście wiodących importerów polskiej wieprzowiny, sprzedaż mięsa na ten rynek jest co najwyżej śladowa, decyzja o wstrzymaniu importu przez ten kraj nie powinna zatem odbić się na sytuacji ekonomicznej polskich producentów.