Rozwiązaniem najprostszym i najbezpieczniejszym jest zakup gotowej mieszanki pełnoporcjowej w profesjonalnej wytwórni. Odpada wówczas konieczność gromadzenia surowców paszowych i ryzyko ich psucia się, a także oszczędza się czas na przygotowanie pasz zmniejszając jednocześnie ryzyko popełnienia błędu w tym mimo wszystko niełatwym procesie. Jakikolwiek problem z paszą można załatwić poprzez reklamację nie ponosząc żadnego ryzyka ani dodatkowych kosztów. Jest to też jednak rozwiązanie najdroższe w długiej perspektywie.

Na drugim biegunie stopnia trudności jest rozwiązanie bazujące na samodzielnej produkcji mieszanek w oparciu o surowce paszowe energetyczne, białkowe i dodatki w formie uzupełniających mieszanek mineralno-witaminowych (tzw. premiksów). Będąc rozwiązaniem najtańszym wymaga jednak dużego doświadczenia i umiejętności przygotowania pasz, a także gromadzenia surowców paszowych, zmuszając do inwestycji w profesjonalną infrastrukturę przechowalniczą. Zdecydowanie jest to rozwiązanie dla dużych gospodarstw specjalistycznych.

Metodą pośrednią, zarówno z punktu widzenia komplikacji jak i kosztów, jest samodzielna produkcja mieszanek w oparciu o surowce paszowe energetyczne i mieszanki uzupełniające wysokobiałkowe (tzw. koncentraty). Rozwiązanie to pozwala uprościć proces przygotowania mieszanki ograniczając ryzyko błędu, a także zmniejszyć powierzchnię przechowalniczą dla surowców. Pozornie jest to rozwiązanie dla każdego, jednak praktyka pokazuje, że duże gospodarstwa szukają oszczędności na każdym etapie produkcji i obniżenie kosztu mieszanki nawet tylko o kilka procent w dużej skali chowu oznacza ogromne oszczędności w okresie roku. Dlatego w takich gospodarstwach skłonność do bardziej ryzykownych, ale tańszych rozwiązań jest większa i jeśli zostaje podjęta decyzja o zmianie gotowych mieszanek pełnoporcjowych kupowanych z zewnątrz, na produkcję własną to zwykle od razu wchodzi w grę wariant z zastosowaniem premiksów. 

Jak zwykle kluczowy dla właściwego określenia wyników jest efekt skali i to on decyduje które rozwiązanie będzie dla gospodarstwa najlepsze. Zważywszy na różnorodność producentów współpracujących z „SOKOŁÓW” S.A.  zachęcamy każdego do prowadzenia szczegółowego rachunku ekonomicznego celem wybrania jak najlepszego wariantu dla swojej produkcji. W Programie „Razem w Przyszłość” współpracujemy z liderami w branży żywienia. Uczestnicy Programu mają dostęp do konsultacji z doradcami żywieniowymi z wybranej przez siebie firmy paszowej. Ostateczna decyzja o wyborze rodzaju żywienia zawsze należy do producenta.