Temat powrotu mączek zwierzęcych na rynek paszowy cyklicznie poruszany jest co kilka lat. Ostatnio pojawiły się jednak poważne przesłanki ku temu, że być może już od przyszłego roku pierwszy raz od blisko 20 lat możliwe będzie skarmianie białka pochodzącego z utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

 

Powrót pasz wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jest jeszcze niepewny, wszystko zależy bowiem od woli państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak jak powiedział nam Ryszard Burzyński, prezes zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, należy zwracać uwagę na stosowaną w przekazach medialnych nomenklaturę: mówienie o „zezwoleniu na skarmianie mączek mięsno-kostnych” jest dużym nadużyciem:

- To co rozważane jest teraz w prawodawstwie unijnym, to pewnego rodzaju złagodzenie zakazów dotyczących stosowania pasz pochodzenia zwierzęcego. Rozmawiamy teraz o dopuszczeniu do skarmiania krzyżowego przetworzonych białek zwierzęcych pochodzenia drobiowego (dla trzody chlewnej) i przetworzonych białek zwierzęcych pochodzenie wieprzowego (dla drobiu). Nie rozważa się przywrócenia możliwości skarmiania mączek mięsno-kostnych, gdyż w myśl definicji są one wytworzone  z materiałów kategorii pierwszej i drugiej, czyli materiałów wysokiego ryzyka, które eliminują ich przeznaczenia do spożycia i na cele paszowe. Przetworzone białka zwierzęce, o których mówimy wyprodukowane są z materiału kategorii trzeciej pozyskanych podczas uboju zdrowych zwierząt rzeźnych i będących produktem ubocznym. W przypadku białek drobiowych mówimy o takich materiałach jak np. pióra, czy jelita – mówi w rozmowie z „Farmerem” Ryszard Burzyński, prezes zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego.


Choć pozornie poruszona przez naszego rozmówcę kwestia może wydawać się mało istotna, konieczne jest nagłaśnianie tego problemu. Producenci zwierząt muszą bowiem być doskonale poinformowani o jakich paszach jest mowa i jakie surowce będą mogli w przyszłości skarmiać. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której producenci nieświadomie zastosują mączkę pochodzącą z materiału kategorii I lub II, za których wykorzystanie w żywieniu zwierząt, nawet po dopuszczeniu do skarmiania przetworzonych białek zwierzęcych grozić będą surowe konsekwencje. Szczególnie, że gołym okiem obu rodzajów produktów nie sposób odróżnić.

Warto wyjaśnić także według jakich kryteriów prowadzona jest kategoryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Obecne prawo dzieli je na trzy grupy:

  • Materiał kategorii 1 – wykazujący ryzyko związane z prionami, stosowaniem substancji niedozwolonych lub substancji skażających środowisko.
  • Materiał kategorii 2–  wykazujący ryzyko mikrobiologiczne lub ryzyko związane z obecnością substancji lub zanieczyszczeń w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy.
  • Materiał kategorii 3– czyli produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze zwierząt nie wykazujących żadnych objawów chorobowych.

Jeżeli planowane zmiany wejdą w życie, możliwe będzie tylko i wyłącznie krzyżowe skarmianie przetworzonych białek zwierzęcych pochodzących z materiałów kategorii III. Stanowią one większość produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego produkowanych w naszym kraju. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, w 2019 roku Polska wyprodukowała blisko 335 tys. ton przetworzonego białka zwierzęcego (pochodzącego z materiału kategorii III).

GIW nie prowadzi statystyk mówiących o tym ile białka pochodzi z materiałów drobiowych, ile zaś z wieprzowych, jednak biorąc pod uwagę ogromną skalę produkcji drobiarskiej w Polsce należy oczekiwać, że większość produkowanego przetworzonego białka zwierzęcego pochodzi z materiału drobiowego.