Spośród pięciu nowych przypadków ASF szczególną uwagę zwraca wystąpienie pierwszego ogniska ASF w powiecie mławskim, w północnej części Mazowsza. Podobnie jak sąsiedni powiat żuromiński, jest to bowiem region z dobrze rozwiniętą produkcją trzody chlewnej.

W tej części kraju choroba pojawiła się w gminie Wieczfnia Kościelna, niedaleko granicy z województwem warmińsko - mazurskim. Stado w którym potwierdzono chorobę oddalone jest o około 35 km od najbliższego ogniska ASF w powiecie żuromińskim. Będziemy bacznie przyglądać się sytuacji w tym regionie kraju.

ASF również na południu Polski

To jednak nie jedyne ognisko ASF jakie potwierdzono w ostatnich dniach. Choroba pojawiła się także na południu kraju: drugie ognisko ASF potwierdzono w Małopolsce (pow. tarnowski, gm. Skrzyszów). Trzy ogniska ASF potwierdzono także w powiecie mieleckim na Podkarpaciu (gm. Czermin i Wadowice Górne).

Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono już 30 ognisk ASF. Dotychczas zlikwidowano w nich blisko 25 tys. świń, liczba ta nie uwzględnia jednak pięciu powyższych ognisk. Na dzień dzisiejszy nie znamy bowiem wielkości stad w których potwierdzono chorobę.

Sprawdź najnowsze informacje na temat ASF