Omawiany przypadek potwierdzono w materiale pobranym 22 listopada u padłego dzika znalezionego na obszarze gminy Kotla w powiecie głogowskim. Gmina ta od północy graniczy z gminą Sława, na terenie której potwierdzono niespełna dwa tygodnie temu pierwsze przypadki choroby w tym regionie.

Obszar gminy Kotla jeszcze przed potwierdzeniem ostatniego przypadku włączony został do strefy czerwonej, co wiąże się z występowaniem przypadków ASF w sąsiedniej gminie. Po ostatnich wydarzeniach obszar obszaru objętego ograniczeniami zostanie z pewnością przesunięty na południe, wgłąb powiatu głogowskiego.

Dolny Śląsk jest kolejnym obszarem kraju na którym wystąpiły przypadki ASF. Dotychczas chorobę potwierdzono u dzików na obszarze województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i lubuskiego. Z wyjątkiem województwa lubuskiego na pozostałych z wymienionych terenów potwierdzono też ogniska ASF w stadach świń.