Rolnicy z pow. piotrkowskiego poinformowali dziś o podejrzeniu ogniska ASF w miejscowości Kruszów, w gm. Tuszyn na terenie pow. łódzkiego wschodniego. Dotychczas, na tym terenie choroba nie występowała ani w populacji dzików, ani u świń.

– Cały czas czekamy na oficjalne potwierdzenie, ale świadectwa zdrowia nie są już wystawiane. W stadzie, w którym padły świnie było ich ok. 140 szt., hodowca prowadził tylko tucz – informuje jeden z rolników w rozmowie telefonicznej z redakcją.

Nowy obszar zapowietrzony i zagrożony ASF

Potwierdzenie tych doniesień będzie oznaczało w pierwszej kolejności wyznaczenie obszaru  zapowietrzonego (min. 3 km ogniska) i zagrożonego (min. 7 km od ogniska).

Jak podaje Główny Inspektorat Weterynarii: Restrykcje dotyczą głównie przemieszczani świń z i do gospodarstw znajdujących się w tych obszarach. Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

- 40 dni - w obszarze zapowietrzonym,
- 30 dni - w obszarze zagrożonym.

Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.

Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii - organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

Przybliżona lokalizacja podejrzenia ogniska ASF, w stadzie świń.
Przybliżona lokalizacja podejrzenia ogniska ASF, w stadzie świń.

Strefa czerwona ASF – kolejne straty dla hodowców

W przypadku potwierdzenia ogniska, w niedługim czasie, okoliczny obszar będzie objęty ograniczeniami i oznaczony jako tzw. strefa czerwona. Nie jest to dobry sygnał dla tamtejszych hodowców. Z uwagi na spore zagęszczenie produkcji świń, chociażby w sąsiednim powiecie piotrkowskim i utrudnienia w sprzedaży zwierząt, ale i na cenę skupu, która zwykle znacznie spada w przypadku świń pochodzących ze stref ASF. Zwierzęta będą mogły być ubijane wyłącznie w zakładach mięsnych, które otrzymały decyzję o możliwości uboju świń ze strefy czerwonej ASF.

W momencie niezadowalających cen skupu trzody chlewnej na krajowym rynku i wysokich kosztów żywienia, hodowcy świń zlokalizowani w nowej strefie, są skazani na dodatkowe straty.