Kanibalizm oprócz tego, że powoduje silny ból oraz dyskomfort psychiczny u zwierząt (w związku z brakiem możliwości ucieczki przez agresorami w zamkniętym kojcu) skutkuje także niższymi parametrami produkcyjnymi. W chlewniach, gdzie zanotowano występowanie kanibalizmu można zauważyć także spadek spożycia paszy przez zwierzęta oraz niższe przyrosty dobowe. Dodatkowo, obgryzione ogony powodują liczne powikłania w związku z zakażeniami drogami limfatycznymi. Powodują ropnie mięśni mogące spowodować paraliż tylnych kończyn oraz ropnie kręgosłupa prowadzące do zakażeń płuc i nerek. W konsekwencji, producent ponosi koszt w związku z: niższymi wynikami produkcyjnymi, kosztami leczenia, w ekstremalnych przypadkach upadkami lub koniecznością uboju ze względów humanitarnych.

Przyczyn występowania kanibalizmu można wyszukiwać na wielu frontach - może być to uzależnione od systemu chowu, żywienia, zachowania dobrostanu oraz warunków środowiskowych w chlewni. Niebagatelny wpływ może mieć także obsada zwierząt. Po raz kolejny w tym przypadku należy podkreślić wartość utrzymania ściołowego - naukowcy zauważyli, że w Szwecji, gdzie występuje obowiązek stosowania ściółki oraz zakaz skracania ogonów, odsetek występowania kanibalizmu wśród świń wynosił 1-2 proc. Dla porównania, badania przeprowadzone w Danii wykazały, że obgryzanie ogonów występowało u 29 proc. świń utrzymywanych na podłogach całkowicie rusztowych, 16 proc. u świń utrzymywanych na podłogach częściowo rusztowych oraz tylko 2 proc. w systemach ściołowych.

W rzeczywistości przyczyna zaburzeń związanych z kanibalizmem nie jest do końca znana - istnieje wiele czynników mogących mieć na nie wpływ. Najczęściej jednak jako powód tego typu zachowań podaje się błędy żywieniowe - warto zatem zadbać o to, aby dawka pokarmowa była dobrze zbilansowana, często pod okiem wyspecjalizowanych ekspertów z branży zootechnicznej.

Istotnym czynnikiem są także warunki środowiskowe w chlewni, które powinny umożliwić zwierzętom w maksymalnym stopniu wyrażanie naturalnych zachowań. Zapewnienie aktywności zwierzętom takiej jak ruch, eksploracja, zabawa, rycie itp. powinno być zatem nieodłącznym elementem każdej chlewni. Warto także zainwestować w zabawki absorbujące uwagę zwierząt -  można je kupić gotowe lub wykonać własnoręcznie, o ile nie będą one szkodliwe dla zdrowia zwierząt.

Wpływ na zachowanie świń w związku z obgryzaniem ciała innych zwierząt w stadzie mają także czynniki genetyczne. Zaobserwowano, że największą skłonność do tej patologii wykazuje rasa Duroc. Tendencją do kanibalizmu wyższą w porównaniu do innych ras wykazuje także Landrace. Istotny jest też wiek oraz stan zdrowia zwierząt. Najczęściej z kanibalizmem można się spotkać w wieku: obgryzanie ogonów 12 - 16, uszu 10 - 12, boków 6 - 20 tygodni życia.

Efekt kanibalizmu może także występować w przypadku nieprawidłowego dostępu do wody dla zwierząt - niewystarczająca ilość wody bądź utrudniony dostęp do koryta również może go powodować.