Jeszcze kilka lat temu, kiedy import prosiąt był mało znaczący, analizę rozwoju cen na polskim rynku prowadzono równolegle z analizą cen żywca wieprzowego, gdyż istniał dodatni związek między tymi cenami.

Przykładowo w latach 2006-2007 jak i w pierwszej połowie 2008 r. ceny prosiąt były bardzo niskie podobnie jak ceny żywca wieprzowego. Z upływem czasu, w miarę wzrostu importu prosiąt, związek cen prosiąt i żywca wieprzowego rozluźnił się, między innymi na skutek odmiennej sezonowości cen w Polsce i w Unii Europejskiej.

Według ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w pierwszym kwartale 2013 r. ceny prosiąt wzrosły bardziej niż ceny żywca w tym okresie. Przeciętna cena prosięcia w tym okresie osiągnęła 167,52 zł/szt. netto i była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2012 r. Relacja cen prosiąt do cen trzody rozszerzyła się w tym okresie z 30 do 32 kg.

Analizując dane z roku wcześniejszego 2012 przeciętna cena prosiąt w Unii Europejskiej wynosiła 47,28 EUR za sztukę i była o 24 proc. wyższa niż w roku poprzednim 2011 r., który charakteryzował się najniższymi cenami w porównaniu do lat wcześniejszych. W tym samym czasie w Polsce cena prosiąt wyrażona w euro osiągnęła  42,67 EUR/szt. i była o 51 proc. wyższa niż przed rokiem.

Oznacza to, że w tamtym okresie wzrost cen w Polsce był stosunkowo wyższy niż przeciętnie w krajach UE. Spowodowało to zmniejszenie  konkurencyjności polskich prosiąt w porównaniu do europejskich. Cena polskiego prosięcia była np. 6 proc. niższa od ceny prosięcia duńskiego, ale o 10 proc. wyższa od ceny prosięcia holenderskiego. Trzeba również pamiętać, że krajowe prosięta ważą przeciętnie 25 kg podczas gdy sprowadzane ok. 30 kg. Przeliczając cenę na 1 kg polskie prosięta mogą być droższe od duńskich nawet o kilkanaście procent i zbliżone cenowo do prosiąt holenderskich – czytamy w analizie rynku mięsa IERiGŻ.

Według ekspertów IERiGŻ połączenie tego argumentu z lepszą jakością prosiąt duńskich, czy holenderskich powoduje permanentny wzrost importu. W 2012 r. był on na poziomie 2 886 tys. szt., czyli o 46 proc. więcej niż w 2011 r.