Liczebność loch prośnych spadła o 5%, ale jednocześnie liczba loszek prośnych wzrosła o 28%. Mimo wzrostu pogłowia stada

hodowlanego, spadek liczebności tuczników spowodował, że ogółem pogłowie trzody chlewnej w Wielkiej Brytanii zmniejszyło się

o 1,6% i wyniosło 3,69 mln sztuk. Pogłowie bydła ogółem wzrosło o 1% i liczy 5,5 mln sztuk, z czego 4 mln to krowy.

Liczebność bydła mlecznego nie zmieniła się i wynosi 1,2 mln sztuk. Pogłowie owiec spadło do 14,1 mln sztuk, czyli o 1,9%.