Polacy jedzą coraz mniej mięsa. Winna inflacja

Jak czytamy w raporcie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, spożycie mięsa w Polsce jest od lat dość stabilne, w szczególności w odniesieniu do wieprzowiny, natomiast wyraźny jest w ostatnich latach wzrost spożycia drobiu kosztem wołowiny.

Ile mięsa spożywa statystyczny Polak? 

Według szacunkowych danych IERiGŻ) bilansowe spożycie mięsa ogółem w 2022 roku w Polsce zmniejszyło się do 73,5 kg per capita, wobec 76,5 kg/os. w 2021 roku, czyli o 4% w relacji rocznej. W największym stopniu spadek ten będzie dotyczył wieprzowiny, której spożycie w ciągu roku może zmniejszyć się o 2kg/os., do 39 kg per capita. Zmniejszy się również spożycie drobiu o 0,5 kg/os., do 28 kg per capita. Spożycie wołowiny w Polsce pozostaje od wielu lat na niskim poziomie i w 2022 roku prawdopodobnie zmniejszyło się nieznacznie, z 2,5 kg/os. do 2,4 kg/os. Nadal jednak przeciętne spożycie mięsa w Polsce będzie większe w UE (68 kg/os.) – czytamy w raporcie TEP.

Wysoka inflacja ogranicza spożycie mięsa

Zdaniem ekonomistów główną przyczyną ograniczenia spożycia mięsa w Polsce w 2022 r. była wysoka inflacja, która spowodowała spadek dochodów realnych gospodarstw domowych i w konsekwencji ograniczania wydatków na relatywnie drogie mięso. Ale spadek spożycia mięsa był także spowodowany poszukiwaniem przez konsumentów diet, które poprawią ich kondycję, a także nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko i klimat.

Czy mięso jest zdrowe? 

Według prof. Jarosława Całki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który przeanalizował ponad 20 raportów z badań z całego świata na temat diet restrykcyjnych, mogą być one pomocne w walce z otyłością, cukrzycą, obniżać ryzyko hipercholesterolemii i zawału serca, redukować zagrożenie onkologiczne żołądka i jelita grubego, ale stwarzają również zagrożenie dla sprawności intelektualnej i zdrowia psychicznego.

Wszystko to wskazuje, że potrzebujemy holistycznego podejścia do diety – podobnie jak do środowiska, klimatu i do naszego zdrowia, na które, poza dietą, w bardzo istotnym stopniu wpływa ruch, sen, relacje z innymi, i relacja z samym sobą.