Jak czytamy w piśmie skierowanym przez Zarząd KZP-PTCh POLPIG do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, objęcie danego terenu strefą niebieską skutkuje dużymi anomaliami na lokalnym rynku trzody chlewnej. W chwili obecnej w dużej mierze problem ten dotyczy producentów ze stref w województwie lubuskim i wielkopolskim: na tych obszarach brakuje bowiem rzeźni, które byłyby zainteresowane ubojem świń pochodzących z obszaru zagrożonego występowaniem ASF. Tym samym producenci z tych terenów pozbawieni zostali możliwości sprzedaży wyprodukowanego żywca na lokalnym rynku. Jedyną dostępną możliwością sprzedaży zwierząt jest ich transport do ubojni zlokalizowanych na wschodzie kraju. To z koli generuje wysoki koszt transportu odbijający się finalnie na cenach skupów znacznie niższych niż rynkowe.

Tym samym rolnicy, którzy nie z własnej winy znaleźli się w strefie ponoszą obecnie ogromne straty finansowe: sprzedają oni świnie w cenach niższych nawet o 90 groszy od tych obowiązujących na obszarach wolnych od ASF.

W tej sytuacji Zarząd KZP-PTCh POLPIG zwrócił się do szefa resortu rolnictwa z wnioskiem o wprowadzenie dla producentów świń ze stref niebieskich w całym kraju dopłat wyrównawczych, które pozwolą utrzymać produkcję żywca wieprzowego w obszarach zagrożonych występowaniem choroby. Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, działanie takie ogranicza ponadto ryzyko nielegalnego obrotu zwierzętami, które samo w sobie przyczynia się do szerzenia ASF.

Sprawdź aktualny zasięg strefy niebieskiej w Polsce