Przepisy określające nowe wymogi bioasekuracji weszły w życie w zasadzie już wiosną tego roku, do końca października obowiązuje jednak okres przejściowy w którym właściciele ferm i gospodarstw mieli czas na dostosowanie swojej produkcji do nowych wymogów ochrony biologicznej. Jak informuje KZP-PTCh „POLPIG” nowe wymagania ochrony biologicznej dotyczą gospodarstw chcących przemieszczać świnie poza obręb obowiązujących stref ASF, oraz zatrudniają minimum jedną osobę z zewnątrz.

Mówiąc o nowych wymogach mamy na myśli przede wszystkim obowiązek ogrodzenia, oraz przygotowanie zatwierdzonego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii planu bezpieczeństwa biologicznego (PBB):

„Nowe przepisy wprowadziły obowiązek zbudowania ogrodzenia chroniącego pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonymi otworami okiennymi nie otwieranymi z zewnątrz drzwiami może stanowić częściowe ogrodzenie.

PBB jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. Bezpieczeństwa powinien być przygotowany w taki sposób, aby był on czytelny zarówno dla pracowników i osób związanych z obsługą fermy, jak również dla osób postronnych.

PBB, uwzględniający profil gospodarstwa, powinien zostać zatwierdzony przez właściwego PLW. Plan powinien zawierać podział gospodarstwa na strefę czystą i brudną.” – czytamy w komunikacie „POLPIG”-u.