Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLIPG zaproponował włączenie się w walkę z pandemią koronawirusa.

„Zdjęcia z ulic chińskich czy francuskich miast pokazują, jak ważne w walce z epidemią COVID 19 jest prowadzenie na dużą skalę akcji dezynfekcji ulic. Polscy hodowcy oferują sprzęt i doświadczenie umożliwiające sprawne przeprowadzenie takich akcji.” – czytamy w komunikacie na stronie związku. Ofertę pomocy w tym zakresie przesłał wojewodom na piśmie prezes POLPiG Aleksander Dargiewicz.

Jak czytamy w opublikowanej przez związek informacji, w Polsce działa ponad 2 tys. dużych gospodarstw hodowlanych dysponujących nowoczesnym sprzętem do spryskiwania pól. Ten sprzęt można wykorzystać w walce z pandemią. „Polscy hodowcy na miarę swoich sił i środków chcą włączyć się w walkę z koronawirusem. Posiadany przez nas sprzęt i kompetencje mogą być cennym uzupełnieniem środków, którymi dysponuje państwo” - podkreśla Dargiewicz w piśmie do wojewodów.

Przy okazji prezes POLPIG zaapelował do wojewodów o zmianę zasad prowadzenia kwarantanny, tak by można było w czasie jej trwania zapewnić zwierzętom opiekę i pasze. Hodowcy deklarują przyjęcie specjalnych środków bezpieczeństwa umożliwiających pracę nawet w przypadku konieczności kwarantanny.