Polska utraciła możliwość eksportu wieprzowiny do Korei Południowej w momencie wystąpienia ASF na terenie Polski w 2014 r. Lista krajów azjatyckich, które zamknęły swoje granice była długa, wśród nich znalazła się też Korea Południowa uważana za lukratywny i rozwojowy rynek, który ceni sobie wieprzowinę wysokiej jakości.

Po wielu latach Korea Południowa zmieniła swoje podejście i decyduje się na uznanie zasad regionalizacji względem afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jak informuje Komisja Europejska: Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Spraw Wsi Republiki Korei (MAFRA) podjęło decyzję o usunięciu długotrwałej bariery handlowej, która wpływała na wywóz produktów wieprzowych i drobiowych z UE, ponieważ Republika Korei uznaje obecnie rygorystyczne środki regionalizacji UE mające na celu zwalczanie ognisk afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Ta decyzja może odblokować ponad miliard euro handlu w kolejnych latach.

Które kraj mogą wznowić eksport wieprzowiny i drobiu do Korei Południowej?

Decyzja jest korzystna dla 11 krajów UE, które uzyskały zezwolenie na eksport drobiu i produktów drobiowych do Republiki Korei – Niemiec, Polski, Węgier, Belgii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Danii i Litwy; oraz 14 państw członkowskich, które uzyskały zezwolenie na wywóz wieprzowiny i produktów wieprzowych – Niemcy, Polska, Węgry, Belgia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Niderlandy, Szwecja, Dania, Słowacja, Austria, Irlandia i Portugalia.

KE podkreśla, że ta decyzja świadczy o zaufaniu do unijnego systemu kontroli. Decyzja ta pozwala na bardziej stabilny handel, co jest korzystne nie tylko dla eksporterów z UE, ale oznacza również, że koreańscy konsumenci mogą nadal korzystać z wysokiej jakości i bezpiecznych produktów wieprzowych i drobiowych z UE. Dzięki tej decyzji Republika Korei dalej dostosowuje swoje warunki przywozu do zobowiązań podjętych w ramach WTO oraz umowy o wolnym handlu między UE a Republiką Korei.

Regionalizacja względem chorób nie była uznawana przez Koreę Południową

Do tej pory Republika Korei nakładała ogólnokrajowy zakaz przywozu wieprzowiny lub drobiu z państw członkowskich UE dotkniętych afrykańskim pomorem świń lub wysoce zjadliwą ptasią grypą, mimo że UE posiada ścisły system regionalizacji, dzięki któremu ogniska są ograniczane regionu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się na inne regiony. Po uznaniu unijnych środków regionalizacyjnych, które są obecnie odzwierciedlone w zmienionych wymaganiach Republiki Korei dotyczących zdrowia przy imporcie, umożliwia on kontynuację wywozu z obszarów w państwach członkowskich UE, które są wolne od tych chorób, zamiast nakładać ogólnokrajowy zakaz w przypadku wystąpienia ognisk tych chorób zwierząt.