Po tym jak w zeszłym roku eksport wieprzowiny w Danii zmalał o 15 proc. tak w tym roku, ta tendencja jest kontynuowana. W pierwszej połowie 2013 r. wielkość eksportu wieprzowiny z Danii zmalała o 3,3 proc., czyli 545 tys. ton, w porównaniu do tego samego okresu w 2012 r. – informuje niemieckie stowarzyszenie przemysłu mięsnego VDF.

Dostawy do Niemiec, głównego odbiorcy duńskiej wieprzowiny skurczyły się w pierwszym półroczu o 2,4 proc. (397 tys. ton). Mniejsze dostawy odnotowali również Brytyjczycy. Nieznaczny wzrost eksportu wieprzowiny w porównaniu do danych z poprzednigo roku odnotowano w przypadku Polski (+0,3 proc.).

Redukcja wywozów wieprzowiny z Danii została również zauważona w przypadku krajów trzecich (– 5,6 proc.) do poziomu 148 tys. ton. Zmniejszyły się dostawy do Japonii (-17,3 proc.) oraz do Rosji o (-24 proc.).

W przeciwieństwie do eksportu wieprzowiny, Dania nadal umacnia się w eksporcie żywych zwierząt. W pierwszym półroczu tego roku nadal dominującym kierunkiem wywozu żywych świń z Danii były Niemcy. Trafiło tam około 3,4 mln szt. warchlaków i tuczników na ubój, mimo tego było to o 1 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2012 r.

Rekordowy wynik w zakresie eksportu żywych świń został osiągnięty w przypadku wywozu do Polski. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. eksport warchlaków i tuczników z Danii do Polski wzrósł aż o 47 proc. do poziomu ponad 1,33 mln szt.