Jak mówił zastępca GLW, intensywne prace nad  uzgodnieniami świadectw weterynaryjnych pozwalają na otwieranie kolejnych rynków eksportowych dla polskich produktów mięsnych. Jako jeden z pozytywnych wyników tych prac Paweł Meyer uznał nowatorską propozycję chińskiej inspekcji weterynaryjnej. Ma ona polegać na przygotowaniu przez stronę  polską filmu dokumentującego proces produkcji od zakładu paszowego, przez zakład ubojowy, szeroko rozumiane przetwórstwo po zakład utylizacyjny. Taki dokument, w połączeniu z przedstawieniem wymagań weterynaryjnych, laboratoryjnych i identyfikacyjnych obowiązujących w Polsce, powinien przyspieszyć prace nad świadectwami zdrowia.

Zwróciliśmy się z tą propozycją do wszystkich podmiotów zainteresowanych eksportem produktów mięsnych do Chin. W zakładach, które się zgłoszą, będziemy prowadzili rozmowy i rozstrzygali kwestie związane z przygotowaniem filmu i dalszymi etapami działań. Chińczycy podkreślają, że jakość przygotowanego przez nas materiału może spowodować odstąpienie od kontroli na miejscu. To dla nas bardzo ważne zadanie, ponieważ jego wyniki mogą uprościć i przyspieszyć procedury eksportowe.

Jakie rynki eksportowe może zdobyć polskie mięso? 

Paweł Meyer wmówił o działaniach związanych z uruchamianiem eksportu do licznych krajów trzecich.  W minionym roku odbyły się w Polsce audyty weterynaryjne między innymi służb z kilku krajów azjatyckich. Oczekiwane są ich wyniki. W Komisji Europejskiej trwają prace związane z uznaniem regionalizacji w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie Główny Inspektorat Weterynaryjny prowadzi rozmowy bilateralne, których wynik ma umożliwić eksport przetworzonych produktów także z tych obszarów w Polsce, gdzie występuje grypa ptaków. Po ubiegłorocznych uzgodnieniach możliwym jest już eksport mięsa wieprzowego do Ukrainy. Trwają rozmowy z tamtejszymi służbami na temat produktów przetworzonych z mięsa drobiowego.

- Nowym interesującym rynkiem eksportowym może okazać się Meksyk. Ten kierunek wskazał nam jeden z polskich przetwórców. To przykład jak bardzo ważna jest współpraca firm z branży mięsnej z naszym Inspektoratem. W wielu przypadkach cenne informacje mogą pozwolić na skrócenie czasu  koniecznego do uzyskania uprawnień. Dużym zainteresowaniem cieszy się ostatnio, głównie w zakresie mięsa drobiowego i wieprzowiny, rynek Stanów Zjednoczonych. Prowadzimy negocjacje i uzgadniamy świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego przetworów. Zaawansowane są także rozmowy na temat możliwości wywożenia konserw wieprzowych z zakładów zlokalizowanych w strefie ASF.

ASF w odwrocie?

A skoro o afrykańskim pomorze świń mowa, to trzeba zaznaczyć, że od 2022 roku obserwowana jest w Polsce  tendencja spadkowa w liczbie ognisk afrykańskiego pomoru świń. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii tak przybliżył tę sytuację:

Dokonując analizy danych możemy powiedzieć, że wracamy do 2016 roku, kiedy ognisk tej choroby było 20. Od września 2022 roku nie odnotowaliśmy żadnego ogniska w gospodarstwach, co może cieszyć, ale jednocześnie zmusza nas do wytężonego działania, by ten stan utrzymać, mając na uwadze sezon letni. Wszystkie  kraje członkowie, które miały problem z ASF, z doświadczenia wskazują jako hot sezon okres od czerwca do września. Wtedy następuje największa presja wirusa w środowisku, wynikająca między innymi z migracji ludzi i wzmożonych prac rolniczych.

 

Kolejne gminy uwolnione ze stref ASF?

Znoszenie stref ASF powiązane jest z sytuacją epizootyczną na danym terenie. Jeśli sytuacja się normalizuje, GIW może  składać do Komisji Europejskiej wnioski o znoszenie stref. 17 stycznia w KE  rozpatrywany był wniosek z 20 grudnia ubiegłego roku.

To jest wniosek o przeniesie z trzeciej strefy do drugiej 6 gmin w 4 powiatach (gołdapski, olecki, węgorzewski i giżycki), a ze strefy trzeciej do pierwszej 16 gmin w 3 powiatach (włoszczowski, kielecki, jędrzejowski). Czekamy na opinię Komisji, jednocześnie procedując następne wnioski. Złożenie wniosku wymaga od nas przygotowania szczegółowych analiz związanych z występowaniem choroby na przestrzeni kilku lat.

Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii, w tym sukcesywnemu składaniu  do Komisji Europejskiej wniosków, które mają zminimalizować zasięgu obszarów objętych ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF w Polsce, w 2022 roku znacząco zmieniono zasięg stref. W  2022 roku zniesiono strefy o wyższym statusie do niższego łącznie w 252 gminach.