Minister rolnictwa odpowiedział na interpelację posła PSL Krzysztofa Paszyka, członka zespołu utworzonego przy Wielkopolskim Forum Trzodowym, pytającego o plany rządu mające na celu promocję polskiej wieprzowiny za granicą - celem uzupełnienia strat polskiego eksportu wynikłych z obecności ASF na terenie Polski.

W odniesieniu do kwestii promocji polskiej wieprzowiny, Departament informuje, że -  w ramach realizowanej polityki promocyjnej mającej na celu poprawę konkurencyjności polskich produktów sektora rolno-spożywczego na rynku światowych, wspiera działania informacyjno-promocyjne realizowane przez organizacje branżowe w ramach jednego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” – czytamy w odpowiedzi ministra.

Krzysztof Jurgiel podkreśla jednocześnie, że polskie organizacje branżowe aktywnie uczestniczą w unijnej polityce promocyjnej – dotychczas pozyskały one wsparcie na realizację 12 wieloletnich kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących mięsa wieprzowego i jego przetworów. Całkowity budżet ww. programów wyniósł ponad 37 mln EUR, z czego 50 proc. stanowiło dofinansowanie ze środków UE, natomiast 30 proc. środków pochodziło z budżetu państwa. Obecnie realizowanych jest 6 kampanii dot. promocji mięsa wieprzowego i jego przetworów, o łącznym budżecie ponad 18 mln EUR, na rynkach takich jak: Algieria, Białoruś, Chiny, Singapur, Tajwan, Nowa Zelandia, RPA, Kazachstan, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki Płn., Korea Płd., Wietnam, Kanada, Tajwan.

Nowa wspólnotowa polityka promocyjna zakłada zwiększenie unijnego poziomu finansowania, a także znaczący, sukcesywny wzrost środków na promocję produktów rolno-spożywczych, w tym mięsa i jego przetworów, z 61,5 mln EUR w roku 2013 aż do 200 mln euro w 2020 r. - W związku z trudną sytuacją na rynku m.in. wieprzowiny Komisja Europejska zwiększyła budżet na 2016 r. na promocję produktów rolno-spożywczych, o dodatkowe 30 mln euro na programy promocyjne dotyczące m.in. sektora mięsa wieprzowego. A zatem, w roku 2016 Komisja Europejska przeznaczyła na promocję ponad 111 mln EUR, z czego blisko 68 mln euro to środki ukierunkowane na działania promocyjne realizowane na rynkach krajów trzecich. Dotychczas roczny budżet KE na promocję produktów rolno-spożywczych wynosił rocznie 50 mln EUR – wyjaśnia w odpowiedzi MRiRW.