- Według aktualnych danych MRiRW, średnia cena skupu żywca wieprzowego w Polsce w końcu stycznia 2012 r. ukształtowała się na poziomie 5,05 zł/kg. Średnia roczna cena w 2011 r. osiągnęła poziom 4,65 zł/kg, podczas gdy w 2010 r. wynosiła 3,96 zł/kg – poinformowało serwis farmer.pl Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Ceny uzyskiwane w Polsce, w porównywalnych jednostkach czyli w EURO/100 kg, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy należą do jednych z najwyższych. Regularnie w kilku do kilkunastu krajów UE (w zależności od tygodnia) notowana jest cena niższa niż w Polsce. Ma to miejsce np. w Danii, Holandii, Belgii, Francji, w niektórych tygodniach również w Niemczech. W tej sytuacji przetwórcy są zainteresowani kupowaniem mięsa w innych krajach UE –  tłumaczy Biuro Prasowe MRiRW.

Taka sytuacja może ograniczać większe wzrosty cen w skupach trzody chlewnej, na które czekają rolnicy.