Znaczna część spośród kilkudziesięciu ognisk ASF jakie zaobserwowaliśmy w ciągu minionych trzech tygodni wystąpiła na obszarze strefy czerwonej. Naturalną konsekwencją tego faktu jest niestety wprowadzenie  kolejnych regionach Polski obszaru zagrożonego występowaniem ASF. Największe zmiany odnotowano na Lubelszczyźnie. Praktycznie cała południowo-wschodnia część regionu została objęta strefą niebieską. Strefy wprowadzono też w okolicach Lubartowa i Ryk. Poza Lubelszczyzną obszar zagrożenia wprowadzono też w dwóch gmina powiatu garwolińskiego (mazowieckie), na Podkarpaciu i w Lubuskiem.

Po ostatnich zmianach do obszaru zagrożenia włączono następujące tereny:

W województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Żmudź, Kamień, Wojsławice część gminy Dorohusk położoną na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Leśniowice położoną na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim

- gminy Horodło, Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, Uchanie, Dołhobyczów, Hrubieszów, miasta Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim

- gminy Grabowiec, Skierbieszów, Sitno, Miączyn, Łabunie, Komarów-Osada, Krasnobród, Adamów, Zamość, miasto Zamość w powiecie zamojskim

- gminy Tyszowce, Telatyn, Ulhówek, Łaszczów, Rachanie, Krynice, Tarnawatka w powiecie tomaszowskim

- gminy Józefów, Aleksandrów, Księżpol, Tarnogród, Biszcza, Potok Górny, Turobin w powiecie biłgorajskim

- część gminy Chrzanów w powiecie janowskim (pozostałą część już wcześniej włączono do strefy niebieskiej)

- gminy Michów, Kamionka, Abramów w powiecie lubartowskim

- gminy Kłoczew i Ryki w powiecie ryckim

W województwie mazowieckim:

-gminę Żelechów i część gminy Górzno położoną na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola  w powiecie garwolińskim

W województwie podkarpackim:

- gminę Sieniawa w powiecie przeworskim

- część gminy Wiązownica położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim

- część gminy wiejskiej Leżajsk położoną na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, część gminy Kuryłówka położoną na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącej miejscowości Brzyska Wola–Dąbrowica–Ożanna do południowej granicy gminy w powiecie leżajskim

W województwie lubuskim:

- część gminy Skąpe w powiecie świebodzińskim – pozostała część gminy już wcześniej włączona została w obszar strefy niebieskiej