To tam producenci świń mają obecnie najbardziej korzystną sytuację pod względem cen wieprzowiny.

Najlepsze ceny i ciągle rosnący popyt na trzodę chlewną obserwujemy już od około trzech tygodni we Francji, Włoszech i w Hiszpanii.
 
Francuskie zakłady rzeźne zwracają uwagę na to, że wagi ubojowe zwierząt przywożonych do skupu wykazują tendencję spadkową , co tylko potwierdza stale rosnący popyt na mięso ze strony przedsiębiorstw. W tym tygodniu Francuzi podnieśli średnią cenę tuszy o 5 eurocentów.

W północnej i środkowej części Europy sytuacja jest mniej optymistyczna, ale ciągle stabilna. Ceny w większości krajów z tej części Europy utrzymały się na poziomie z poprzedniego tygodnia. Mimo tego firmy rzeźne nadal uważają niemiecki rynek za trudny. Powodem tej oceny był ostatni gwałtownym spadek cen, jaki miał miejsce w tygodniu 18-24.06.2012 r.

Ponizej przedstawiamy aktualne ceny tusz wieprzowych w krajach UE.