Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek. Rozporządzenie to służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującego nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych. Na ten cel KE przeznaczyła rezerwę kryzysową w wysokości 500 mln euro na całą UE. Polsce przypadło ponad 44 mln euro. Część tych środków resort rolnictwa w wykorzystał już na pomoc dla producentów jabłek.

Potrzeba pomocy dla producentów trzody chlewnej tłumaczona jest zwiększeniem kosztów produkcji świń w konsekwencji skutków inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Produkcja świń jest niedochodowa

"Zgodnie z analizami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), produkcja świń jest niedochodowa, pomimo notowanego w 2022 r. wzrostu cen skupu świń. Opłacalność chowu świń w Polsce jest uzależniona od cen pasz, dlatego wojna ma silne i długotrwałe konsekwencje dla rynku trzody poprzez podniesienie kosztów produkcji i dalsze ograniczenia pogłowia" - napisano w uzasadnieniu.

IERiGŻ ocenia, że w 2022 r., pomimo wzrostu cen żywca, przychody zapewnią pokrycie poniesionych kosztów w 87,2 proc.

IERiGŻ przewiduje, że w 2022 r. sytuacja producentów wieprzowiny (po roku 2021 r., w którym produkcja była niedochodowa nadal będzie niekorzystna, a producenci świń nadal będą ponosić straty. IERiGŻ ocenia, że w 2022 r., pomimo wzrostu cen żywca, przychody zapewnią pokrycie poniesionych kosztów w 87,2 proc.

Strata producentów wieprzowiny w 2022 r. będzie wynosiła średnio ok. 95 zł/100 kg żywca.

Częściowa rekompensata strat

Ministerstwo rolnictwa proponuje w projekcie rozporządzenia przeznaczenie nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń utrzymujących lochy finansowanej z unijnych środków. Ma ona polegać na częściowej rekompensacie strat ponoszonych z tytułu wzrostu kosztów produkcji.

Pomoc ma być skierowana do producentów świń prowadzących produkcję w cyklu zamkniętym, tj. utrzymujących lochy. "Gospodarstwa te są mniej elastyczne w zakresie reagowania i dostosowania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej, zwłaszcza na zmiany cen zbóż i cen skupu żywca" - wyjaśniono.

Według autorów projektu, gospodarstwa prowadzące produkcję w cyklu zamkniętym w dłuższym okresie czasu narażone są na większe ryzyko produkcyjne i ponoszenie wysokich kosztów utrzymania stada podstawowego niezależnie od koniunktury na rynku, a więc w przypadku takich gospodarstw istnieje większe prawdopodobieństwo trwałego wycofywania się z produkcji, co w konsekwencji rodzi poważne skutki dla zachowania krajowej produkcji świń.

Resort rolnictwa mając na uwadze ograniczenia budżetowe oraz potrzebę wsparcia przede wszystkim gospodarstw małych i średnich proponuje przyznać pomoc w wysokości 80zł/szt. do świń urodzonych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. przy czym kwota wsparcia dla producenta będzie wynosiła nie więcej niż 160 tys. zł.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd - to II kwartał 2022 r.